Laila

Visans Vänner i Båstad

Farmor Laila med barnbarnet Tora