ÄKTENSKAPET

Till er som har uppgraderat eller funderar på att uppgradera.
Fördelar och nackdelar med Wife 1.0.

Förra året uppgraderade en god vän till mig Girlfriend 1.0 till Wife 1.0 och upptäckte då att programmet
krävde så mycket prestanda att det nästan var omöjligt att köra andra program.
Han märkte även att Wife 1.0 genererar en så kallad Child-process som kommer att kräva ännu mer
prestanda av systemet i framtiden. Ingen av dessa faktorer var nämnda i manualen eller
produktinformationen, men andra användare av Wife 1.0 har visserligen varnat för dessa fenomen
av applikationen. Men inte bara det. Wife 1.0 installerar sig själv på ett sådant sätt att det är alltid
aktivt och kan övervaka alla andra systemaktiviteter. Han har upptäckt att vissa andra program såsom
PokerNight 10.3, Beerbash 2.5 och Pubnight 7.0 inte alls kan köras, utan att hela systemet kraschar och
felmeddelandet: "DU HAR JUST UTFÖRT EN FÖRBJUDEN ÅTGÄRD" uppstår, fast det gick att köra dessa
program tidigare. Vid installationen har man dessutom inga val att kunna välja bort vissa oönskade
plug-ins som t.ex MotherInLaw 55.8 och Betaversionen av BrotherInLaw. Dessutom är programmets
utformning väldigt fattigt på funktioner. Några förbättringar som han gärna skulle vilja se i Wife 2.0
är dels en kryssruta med "påminn mig inte igen" och en minimeringsfunktion. En installationsguide som kan
avinstallera Wife 1.0, utan att ta bort vissa resurser från systemet, skulle vara särskilt välkommet.

Jag har själv beslutat att undvika dessa problem med Wife 1.0 genom att hålla mig till Girlfriend 2.0.
Men, det finns problem även här. Helt uppenbart är att man inte kan installera Girlfriend 2.0 över Girlfriend 1.0.
Du måste först avinstallera Girlfriend 1.0. Det är en känd bugg säger andra användare och den borde man
känna till. Tydligen uppstår en konflikt när båda versionerna ska dela på komponenterna. Man kan ju tro att
en sådan bugg borde man ha kunnat fixat nu. För att göra det hela ännu värre så funkar inte avinstallationen
för Girlfriend något vidare.

Den lämnar små men märkbara spår efter sig i hela systemet. En annan mycket irriterande sak att tänka på
är att, alla versioner av Girlfriend skickar hela tiden popup-meddelanden om fördelarna med att uppgradera
till Wife 1.0. Vidare har Wife 1.0 en helt annan odokumenterad bugg. Om man försöker installera Vprassel 1.1
innan du avinstallerar Wife 1.0 kommer Wife 1.0 att radera alla MsMoney filer och därefter avinstallera sig självt.
Efter det kommer det att vara omöjligt att installera Vprassel 1.1 igen, p g a för lite tillgångar i systemet.
För att undvika ovan nämnda bugg kan man installera Vprassel 1.1 på ett helt annat system men, kör aldrig
några filöverföringar eller ens nätverksförbindelser. Undvik också liknande Shareware program såsom
OneNightStand 2.1. Dessa kan innehålla virus som påverkar Wife 1.0.  En annan lösning är att köra
Vprassel 1.1 via en internetprovider under falskt namn.
Men, även här bör man se upp med virus som
omedvetet laddas ner.

Tillbaka till Roliga historier